streker av prikker høyre
Bakgrunnseffekt - bølger
Component 4 logo
Component 4 logo
Component 4 logo

Prosjekter

Slik jobber Snille Tips med prosjekter

Fase 1

Vi identifiserer behov og målsetning.

Fase 2

Vi etablerer prosjektplan med tidslinje og prisestimat.

Fase 3

Vi sørger for å følge prosjektplanen og gir deg jevnlige statusoppdateringer.

Fase 4

Kvalitetssikring og sluttføring av prosjektet.

Bakgrunn - prikker stor

Ofte stilte spørsmål

Vi leverer alle prosjekter etter medgått tid fordi vi ikke ønsker å ta mer betalt enn det som er riktig.

For å levere prosjekter på fastpris, må uforutsette hendelser medregnes og vil nesten alltid medføre mye høyere kostnad for kunden enn nødvendig.

Nei.

Ref fase 3 og vår rutine for kontinuerlig stausoppdatering vil det aldri dukke opp uforutsette kostnader på en faktura.

Bakgrunnseffekt - streker 2
Bakgrunnseffekt - streker 2

Avtal gratis videomøte